main Image

Kræsjkurs i GDPR for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner

Impact Week 2020


I Deloitte tror vi at vi gjør størst samfunnsmessig nytte ved å bruke vår kjernekompetanse til å utvikle ferdigheter og skape muligheter for andre rundt oss. Vi jobber for å utvikle ledende forretningsløsninger, gi brede perspektiver til våre kunder og lære opp neste generasjons bedriftsledere.

Kræsjkurs i GDPR er en inspirerende sesjon med praktiske tips for veldedige organisasjoner, sosiale entreprenører og samarbeidspartnere. Her kan du bli kjent med de mest grunnleggende prinsippene i personvernsreglementet.

Laptop_POS.png
Zoom Webinar
Calender_POS.png
09:00 - 10:00
16. oktober 2020

Webinarinnhold

Alle virksomheter som har ansatte, kunder og leverandører behandler personopplysninger. Alle virksomheter som behandler personopplysninger må følge GDPR. Deloitte Tax & Legal vil hjelpe din bedrift for å etterleve regelverket.

Det er ikke nok at virksomheten følger personvernregelverket, det må også dokumenteres. For at virksomheter skal klare etterleve personvernregelverket, samt kunne dokumentere dette, må de ha på plass en internkontroll for behandling av personopplysninger.

Etterlevelsen av personvernregelverket for å møte kravene i regelverket er i seg selv viktig. Vel så viktig, og kanskje ekstra viktig for virksomheter i oppstartsfasen, er etterlevelse av hensyn til omdømme. Flere og flere kunder, leverandører og oppdragivere stiller konkrete krav til av virksomheter møter kravene i personvernregelverket.

Dette kurset vil gi deltakeren en overordnet innføring om basic personvern. Hvilke plikter påligger virksomheten som ønsker å samle inn data om fysiske personer?

Agenda:
- Basic personvern – definisjoner/klargjøring av begreper
- Krav til internkontroll og hva den skal inneholde
- Hvordan et personvernprosjekt kan se ut
- Implementering
- Spørsmål og diskusjon

Godt personvern gir god datakvalitet og vil være et konkurransefortrinn. Bli med på webinar den 16. oktober for å lære mer!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kosovare Neziri, [email protected].

Kursholdere

contact

Bjørn Ofstad
Partner - Tax & Legal
[email protected]
+47 928 00 216

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Bjørn Ofstad
Partner - Tax & Legal
[email protected]
+47 928 00 216