main Image

Framtidens momshantering 2021

Nu helt digitalt

Nu är det äntligen dags för vår populära momsdag, som i år hålls helt digitalt. Genom föreläsningar online och med valbara pass utifrån dina egna intressen och behov, får du uppdateringarna och kunskapen du behöver inför det kommande året. 

Under eftermiddagen delar våra momsexperter med sig av sin kunskap och omvärldsanalys. Vi gästas också av Karl-Heinz Haydl, global momsexpert, som talar om teknologins roll för framtidens moms samt experter från Skatteverket som delar med sig av vad som är på gång från myndighetshåll. 

Varmt välkomna! 

13.00 – 13.15  Inledning 
Linnea Jacobsen, Director, Deloitte Indirect Tax
Jens Gullfeldt, Partner, Deloitte Tax Management Consulting
Henrik Karlsson, Partner, Deloitte Indirect Tax
13.15 – 14.00

“The transformation of VAT – driven by the interplay of globalization & technology”   -  Karl-Heinz Haydl

Karl-Heinz talks about VAT from the global dimension, outlining the global environment and global tax trends, and then looking into the future on what all of this might mean for international VAT going forward. He also takes technological aspects into consideration and their possible impacts on VAT systems design and compliance related aspects in the years to come.
14.00 – 14.10 Paus
14.10 – 14.50 Valbart pass 1
 • Moms under coronapandemin
  Coronapandemin har inte bara förändrat vår vardag utan även inneburit åtgärder som påverkar momshanteringen. Vi belyser de momsaspekter som varit i fokus under pandemin, såsom uppgörelser om prisnedsättningar och hyresstöd, uppskov med skatteinbetalningar samt momshantering vid avbokningar och kundförluster.

 • Är det moms på e-handel? 
  Allt fler satsar på e-handel och i en värld där handeln globaliseras och digitaliseras är möjligheterna till gränsöverskridande försäljning större än någonsin. Vi diskuterar momskonsekvenser av e-handel, särskilt i ljuset av de nya regler som träder ikraft den 1 juli i år genom det så kallade e-handelspaketet.

 • Nyheter på fastighetsområdet
  Vi behandlar moms- och inkomstskattenyheter på fastighetsområdet från det gångna året, kommande möjliga lagändringar och utredningar, liksom ett antal intressanta rättsfall som väntas meddelas under året.
14.50 – 15.10 Paus
15.10 – 15.50 Valbart pass 2 
 • BREXIT - What actually happened? And what now?
  EU and the UK finally came together in the twelwth hour and avoided a no-deal Brexit. In this seminar we discuss the latest development together with our colleagues from Deloitte UK and provide you with insight on significant new procedures in place in the UK from a VAT and customs perspective. This session will be held in English and is primarily directed to those who are selling to the UK market.

 • Genomgång av SAF-T rapportering samt nya momsdeklarationen som tillämpas 1 januari 2022 i Norge
  Vi sneglar mot vårt grannland för att se hur de ställer sig till SAF-T standarden och dess rapportering. SAF-T är ett rapporteringskrav för all bokförd data i XML-format vilket ställer högre krav på företag i form av processer och datahantering än vad vi tidigare har sett. Vi tittar närmare på den nya momsrapporten som träder i kraft i januari 2022, vilket innebär att den "traditionella" blanketten försvinner och att all rapportering blir XML-baserad. Hur hanterar ni detta och vad ska ni tänka på när vi rör oss mot en digitaliserad skattevärld?

 • Moms inom den finansiella sektorn
  Förmedling av finansiella tjänster och försäkringar är ett alltid aktuellt område och bedömningen av om förmedlingen ska hanteras med eller utan moms är ofta komplex och kan få stora konsekvenser för parterna. Nya tekniska lösningar komplicerar bedömningen av förmedlingstjänster ytterligare. Vi går igenom den senaste tidens praxis på området och analyserar trender inom förmedlingsbranschen.
15.50 – 15.55 Paus 
15.55 – 16.35 Presentation av Björn Erling och Anders Hultkvist, Skatteverket 
Skatteverket presenterar sitt arbete med omvärldsanalys på momsområdet och några pågående och kommande utvecklingsinitiativ.
16.35 – 17.00 Avslutning

Välkomna! 
Laptop_POS.png
Webinar
Calender_POS.png
13.00 - 17.00
10 Mars

Anmäl dig 

Kontakta oss

contact
Linnea Jacobsen 
Director, Tax & Legal - VAT

[email protected]
+46 76 847 26 24
contact
Henrik Karlsson
Partner, Tax & Legal - VAT

[email protected]
+46 76 827 73 93
contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact
Jens Gullfeldt  
Partner, Tax & Legal - Tax Management Consulting 

[email protected] 
+46 70 080 27 90 

© 2021 Deloitte AB, org.nr. 556271-5309. See Terms of Use for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see About Deloitte to learn more.