main Image

Skattedagen 2023


Laptop_POS.png
Zoom Webinar
Calender_POS.png
13.00 - 16.30
22 november

Vi vill härmed hälsa dig varmt välkommen till Deloittes skattedag 2023!

Under evenemanget delar våra specialister från olika delar av landet med sig av sin expertis och den senaste utvecklingen inom skatteområdet, såväl nationellt som internationellt. Du får delvis skräddarsy dagen utifrån dina intressen och behov genom att välja mellan olika valbara pass, vilka tillsammans med gemensamma föreläsningar online skapar en halvdag för dig som arbetar med skattefrågor.

Agenda

13.00—13.30 
Introduktion
Frida Haglund, Managing Partner Deloitte Tax & Legal, intervjuar före detta statsministern och utrikesministern Carl Bildt.

13.45—14.30
Valbara pass 1, välj mellan:

Tax and Treasury — The perfect match!
Vi belyser ur flera perspektiv hur företagen ska navigera i en förändrad räntemiljö.

Föreläsare: Anna Persson, Olov Lewin, Tomas Sydner och Ziais Deaconescu

Nydanande klimattullar och verklighetens punktskatteutmaningar
CBAM (gränsjusteringsmekanismen för koldioxid) och punktskatter är "det nya svarta". Vilka utmaningar och möjligheter möter företagen?

Föreläsare: Andreas Maukku Olsson

14.45—15.30
What to expect from the EU tax agenda
Meet one of our colleagues from Luxembourg — Gregory Jullien — in a conversation with our Swedish partner Lars Franck about the EU tax policy agenda.

Föreläsare: Gregory Jullien och Lars Franck

15.45—16.30
Valbara pass 2, välj mellan:

The Pillar 2 roll out — Vad är nästa steg?
En global minimiskatt är snart en realitet. Är företagen redo? Deloitte bjuder in till paneldiskussion med representanter från näringslivet.

Föreläsare: Jens Gullfeldt och Matteus Benjaro

Skatt, redovisning och revision — Hänger det ihop inför bokslutet?
Har du koll på allt inför bokslutet? Våra kollegor i Östersund och Sundsvall guidar dig rätt.

Föreläsare: Karin Fahlén, Eva Åkerström och Robert Viklund


Utöver ovan agenda kommer även följande förinspelat extramaterial finnas tillgängligt på hemsidan inför Skattedagen.

 • CESOP (Central Electronic System of Payment information)​
  Getting ready for the go-live date of 1 January 2024​.

  Föreläsare: Frida Borg, Josephine Lystedt, Gary Campbell och Jason McGarvey​

 • Alla pratar om AI — nu kommer lagen!​
  Möjligheterna med AI är oändliga, eller vad säger den nya AI-förordningen egentligen? Vem ska ansvara för riskerna?

  Föreläsare: Lisa Bastholm och Marianne Lie Howard

 • Skatteincitament för att främja innovation och attrahera högkvalificerad arbetskraft​
  Regeringen har inlett en översyn av de svenska reglerna för forskningsavdrag och expertskatt. Vi går igenom vad detta kan komma att innebära samt ger praktiska perspektiv på tillämpning av dagens regler.​

  Föreläsare: Per Elmby och Alexander Strandberg ​

Kontakta oss

contact

Elin Fransson
Event Management | Deloitte
+46 70 080 20 07
[email protected]

contact

Sara Fjell
Director, Tax & Legal | Deloitte
[email protected]
+46 70 080 23 25

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Elin Fransson
Event Management | Deloitte
+46 70 080 20 07
[email protected]

© 2023 Deloitte AB, org.nr. 556271-5309. See Terms of Use for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see About Deloitte to learn more.