main Image

Guldklubban 2021

Varmt välkommen till årets virtuella prisutdelning

Deloitte och StyrelseAkademien har glädjen att bjuda in dig till att följa webbsändningen av den sjuttonde utdelningen av utmärkelsen Guldklubban, onsdagen den 1 december. Sändningen sker direkt från Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Varmt välkommen att delta!

Webbsändning
1 december kl  12.30–13.45

Program

Ulrika Spåls och Hans Warén hälsar välkommen

Anförande av Andrea Gisle Joosen på temat ”Samarbete mellan ordförande och vd”

Utdelning av Guldklubban till årets pristagare

Sammankomsten avslutas cirka 13.45

Kontakta oss

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Johan Wahlfors
Evenemangsansvarig
[email protected]
+46 70 080 32 23

© 2023 Deloitte AB, org.nr. 556271-5309. See Terms of Use for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see About Deloitte to learn more.