main Image

TMT Predictions 2023

Vilka blir årets viktigaste trender inom teknik, media och telekom?

Office_locator_POS.png GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm
Calender_POS.png
Tisdag 7 februari 2023
17:30 - 20:30

I den årliga rapporten TMT Predictions förutspår Deloitte globala trender inom teknik, media och telekom (TMT) och hur dessa kommer påverka konsumenter och företag.

Den 7 februari kommer Duncan Stewart, internationell branschspecialist och en av rapportens huvudförfattare, till Sverige för att presentera trenderna i årets rapport.

Rapporten förutser bland annat följande scenarier för 2023:
  • Den första 5G smartphonen under US$100 kommer att introduceras på marknaden
  • Datorchiptillverkare kommer att spendera över US$300 miljoner på AI för att förenkla tillverkningsprocessen för datorchips som en följd av utvecklad AI
  • I takt med att det sociala mediaflödet blir det nya skyltfönstret för varumärken och återförsäljare så förväntas den globala siffran för social commerce att öka till över US$1 biljon, alltjämt som e-commerce totalt sett avtar efter toppen i samband med pandemin
  • Förflyttningen av live-sport från broadcasting till streamingtjänster blir tydligare och en avgörande komponent i det så kallade ”streaming-kriget”
  • Techbranschen tar ledarflaggan för klimatåtgärder och strategier jämfört med andra branscher
  • Ökat antal mergers av spelföretag med ca 25 procent för året
  • Värdet av avyttringar inom TMT-branschen ökar till ett estimerat deal-värde om ca 25-50 procent för året

Dörrarna öppnar 17:30. Föreläsningen startar 18:00. Kvällen avslutas med lättare buffé och mingel.

Vänligen notera att föreläsningen sker på engelska.

Varmt välkommen!
 

Kontakta oss

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Firstname Lastname
Title
[email protected]
+00 1234 5678

contact

Johan Wahlfors
Events & Relations

[email protected]
+46 70 080 32 23

© 2023 Deloitte AB, org.nr. 556271-5309. See Terms of Use for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see About Deloitte to learn more.